ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣΗΣ:

Οι διαταραχές φώνησης μπορούν να επηρεάσουν την ομιλία και το τραγούδι. Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες διαταραχών φώνησης: λειτουργικές, οργανικές και νευρολογικές. Κάθε τύπος έχει ένα διαφορετικό αίτιο και επιφέρει διαφορετικά συμπτώματα, που παρουσιάζει ο/η ασθενής, καθώς και διαφορετικές επιλογές θεραπείας, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση της διαταραχής φώνησης.

Ο ρόλος του Λογοθεραπευτή:

Με τη βοήθεια Ωτορινολαρυγγολόγου ο λογοθεραπευτής διαγνώσκει τη συγκεκριμένη διαταραχή φωνής και δημιουργεί ένα εξειδικευμένο πλάνο θεραπευτικής αποκατάστασης ανάλογα με τη φύση της πάθησης. 

6986829964

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2017 by Georgios Karangioules. All Rights Reserved