ΑΝΟΙΑ:

Άνοια ονομάζεται η χρόνια ή επίμονη διαταραχή των διανοητικών λειτουργιών, που προκαλείται από εγκεφαλική νόσο ή τραυματισμό και χαρακτηρίζεται από διαταραχές στη μνήμη, αλλαγές στη προσωπικότητα και διαταραγμένη λογική σκέψη. Η νόσος ALZHEIMER αντιπροσωπεύει πάνω από το 70% των περιπτώσεων άνοιας. Η άνοια εντοπίζεται κυρίως στις μετέπειτα ηλικίες της ενήλικης ζωής (5η ή 6η δεκαετία).

 

Ο ρόλος του λογοθεραπευτή:

Παρ'όλο που δεν μπορεί να υπάρξει αποκατάσταση από τη μεριά του λογοθεραπευτή, ο ίδιος προσπαθεί να καθυστερήσει τη πρόοδο της νόσου και να συντηρήσει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά την λειτουργικότητα του ατόμου.

6986829964

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2017 by Georgios Karangioules. All Rights Reserved