• Απόφοιτη Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, τμήμα Φ.Π.Ψ.

  • Απόφοιτη Athenian College , «Μαθησιακές Δυσκολίες και Προβλήματα Συμπεριφοράς»

  • Απόφοιτη University of Sunderland , «Special Needs and Inclusive Education»

  • Ειδική παιδαγωγός , MA

  • Trainee Therapeutic Play Practitioner

  • Μέλος του PTI

poster2.png