• Απόφοιτη Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, τμήμα Φ.Π.Ψ.

  • Απόφοιτη Athenian College , «Μαθησιακές Δυσκολίες και Προβλήματα Συμπεριφοράς»

  • Απόφοιτη University of Sunderland , «Special Needs and Inclusive Education»

  • Ειδική παιδαγωγός , MA

  • Trainee Therapeutic Play Practitioner

  • Μέλος του PTI

6986829964

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2017 by Georgios Karangioules. All Rights Reserved