ΑΦΑΣΙΑ:

Η αφασία ορίζεται ως επίκτητη διαταραχή της επικοινωνίας που προκαλείται από εγκεφαλική βλάβη και χαρακτηρίζεται από μείωση των γλωσσικών λειτουργιών: του προφορικού λόγου, της ακουστικής αντίληψης, της ανάγνωσης και της γραφής. Συνολικά η αφασία είναι:

  • Νευρογενής

  • Επίκτητη

  • Διαταραχή του λόγου

 

ΒΛΑΒΗ ΔΕΞΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ:

Τα προβλήματα επικοινωνίας των ασθενών με βλάβη του δεξιού ημισφαιρίου διαφέρουν από αυτά των ασθενών με αφασία γιατί είναι πιο ήπια γλωσσικά.

Ο ρόλος του Λογοθεραπευτή:

Να δημιουργήσει ένα θεραπευτικό μοντέλο ανάλογα με την ιδανική περίπτωση του κάθε ασθενή, και να τον βοηθήσει να ξεπεράσει τις επικοινωνιακές του δυσκολίες, με τη χρήση κατάλληλου λογοθεραπευτικού υλικού.

6986829964

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2017 by Georgios Karangioules. All Rights Reserved